Споразумение за потребител на Bankcomat

Споразумение за използване на услугата Bankcomat.com


1. Общи разпоредби

1.1. Споразумението установява процедурата за предоставяне на услуги от Обменника в областта на обмена на електронни валути.
1.2. Exchanger се разбира като интернет ресурс, наречен Bankcomat.com.
1.3. Клиент е всяко физическо лице, което прави размяна чрез Bankcomat.com.

1.4. Освен това, ако клиентът и обменникът са споменати заедно, те са посочени като страните.

1.5. Страните се съгласяват, че настоящото споразумение урежда отношенията помежду им по въпроси, свързани с обмена на електронни валути. Юридическата сила на това електронно споразумение не отстъпва на писмен документ. 1.6. Настоящото споразумение играе ролята на публична оферта. Приемането му се извършва чрез подаване от страна на Клиента на заявление за операция по размяна чрез обменника Bankcomat.com. 

2. Предмет на споразумението

2.1. Обменникът Bankcomat.com предоставя услугите, посочени в глава 4 от споразумението, а Клиентът спазва стандартите, посочени в глава 9 от споразумението. Процедурата за предоставяне на услуги е установена от вътрешния правилник на обменника. Разпоредбите на регламента са установени в глава 5 от споразумението.
2.2. Клиентът трябва да плати за услугите на Обменника в съответствие с условията, предвидени в Споразумението.

3. Взаимни задължения на страните


3.1. Обменникът Bankcomat.com е длъжен да:

3.1.1. Обменяйте електронни пари на платежни системи Qiwi, Perfect Money, Payeer, Yandex.Money и заглавни единици на редица други EPS (електронни платежни системи) въз основа на стандартите, предвидени в споразумението.
3.1.2. Осигурете на Клиента информация и техническа поддръжка по време на изпълнението на приложението, използвайки възможностите на онлайн ресурса Bankcomat.com.

3.1.3. За да се гарантира защитата на информацията относно извършените транзакции, включително личните данни на Клиента, времето на паричния превод и техния размер. Тази информация е достъпна за Клиента, извършил транзакцията. Ако операцията е извършена чрез поверителна платежна система, тогава информацията за нея попада в категорията поверителна и не подлежи на разкриване.

3.1.4. Предотвратете прехвърлянето на информация за извършени транзакции на трети страни. Следните случаи не попадат в обхвата на това правило: • Ако съдът, чиято юрисдикция се простира до местоположението на обменника, е взел съответно решение, което е влязло в законна сила; • При получаване на официално искане от правоприлагащите или данъчните структури, които работят в местоположението на борсата; • Ако има заявка от администрацията на платежните системи - партньори на борсата.

3.1.5. Извършвайте операции, като отчитате личната отстъпка на Клиента.

3.1.6. Прехвърлете пари на Клиента или на трета страна не по-късно от 24 часа след подаване на иск за нарушения, свързани с неспазване на стандартите, посочени в точки 3.2.5, 5.4, 5.5 или 5.6 от настоящото Споразумение.

3.2. Задължения на клиента:

3.2.1. Предоставете точни данни и лична информация, за да завършите плащането.

3.2.2. Определете текущия имейл адрес в глобалната мрежа.

3.2.3. Получавайте съобщения от Bankcomat.com. Решете проблема с достъпа до глобалната мрежа с помощта на компютърно оборудване или друго устройство. Осигурете сигурна връзка с Exchanger, използвайки надеждни антивирусни програми.

3.2.4. Спазвайте разпоредбите на споразумението.

3.2.5. Да уведомява представителите и техническия персонал на Bankcomat.com за ситуации, когато паричният превод не е завършен изцяло, или частично, и за случаите, посочени в точки 5.4 - 5.6. от настоящото споразумение. Известието трябва да бъде изпратено в рамките на месец след транзакцията. В противен случай оспорените плащания ще отидат на Bankcomat.com.

3.2.6. Спазвайте изискванията на нормативните актове, уреждащи процедурата за извършване на размяна.

3.2.7. Въздържайте се от използване на системи за неправилно увеличаване на трафика.

3.3. Обменникът Bankcomat.com има право на:

3.3.1. Спиране на дейностите по време на надстройката или за коригиране на грешки или неизправности, възникнали в работата на ресурса за обмен.

3.3.2. Спрете процеса на извършване на паричен превод, докато се изяснят обстоятелствата, ако се подаде жалба за извършване на измама или има официално искане от компетентните органи.

3.3.3. Формирайте система от отстъпки.

3.3.4. Определете размера на комисионната за извършване на размяна в определена посока.

3.3.5. Откажете да обслужвате Клиента, без да обяснявате мотивацията;

3.3.6. Ако транзакцията не е преминала в резултат на грешка, тогава Обменникът има право да поиска допълнителна информация от Клиента (например екранна снимка на електронен портфейл, разписка за плащане) по пощата.

3.3.7. Спрете разговора с Клиента, който се държи некоректно със служителите на Обменника, задава въпроси, които не са свързани с работата на услугата, или отказва да предостави необходимата информация.

3.3.8. Блокиране на паричен превод при настъпване на обстоятелствата, посочени в точки 5.4 - 5.6. Споразумения.

3.3.9. Ако е необходимо, блокирайте операцията и замразете средства по акаунта на потребителя, докато лицето бъде идентифицирано и истината на данните, записани в системата от Клиента, бъде установена.

3.4. В случай на неоснователно обогатяване от страна на Клиента с електронни средства на уеб ресурса Bankomat.com, или услуги на трети страни, администрацията на сайта има право да спре изпълнението на заявлението, докато не бъдат изяснени причините и всички обстоятелства, както и като компенсация за загуби, претърпени от обменника или други обменни услуги. 


3.5. Администрацията на обменната услуга има право да преразгледа условията на програмата за препоръки. 

3.6. Услугата има право да преизчисли лихвения процент, определен от приложението, в случай на:
- дълго забавяне при получаване на средства от клиента до услугата, поради забавяне от страна на услуга на трета страна.
- клиентът посочи минималната комисионна за превода на транзакция, което доведе до голямо забавяне при получаване на средства по сметката за услуга.

4. Списък на услугите

4.1. Онлайн платформата Bankcomat.com извършва обмен на електронни валути на Qiwi, Payeer, Bitcoin, Perfect Money, Yandex.Money и други видове заглавни единици на EPS, използвайки услугите на банкови структури. Списъкът с партньорите може да бъде намерен в информационния ресурс на онлайн услугата за обмен Bankcomat.com.

5. Регулиране на борсовите операции

5.1. Служителите на Bankcomat.com извършват преводи само при получаване на пари от Клиента за извършване на плащане.
5.2. Обмяната се счита за извършена след превеждане на парите на посочените от Клиента данни.
5.3. Клиентът няма право да анулира инициирания превод и не може да върне вече изпратените пари.
5.4. Ако Клиентът е извършил плащане, чиято сума не съответства на сумата, посочена в заявлението, администрацията на Exchanger има право да спре транзакцията или да преизчисли, като вземе предвид получената сума. В случай на блокиране, операцията ще бъде възобновена след заявка от страна на Клиента на основание клауза 3.2.5 от Договора. В същото време обменникът има право да преизчисли сумата в приложението, ако тя се е променила значително.
5.5. При посочване на грешни данни Bankcomat.com спира изпълнението на приложението. След като клиентът се свърже с поддръжката на услугата от имейла, посочен в приложението, обменникът може да промени посочените данни или да извърши възстановяване на сумата с приспадане на комисионната на една или друга платежна система
5.6. Ако плащането на фактурата е извършено от външна сметка или бележките към плащането са променени, Обменникът блокира транзакцията. Възстановяването на сумата е възможно по искане на Клиента въз основа на клауза 3.2.5. минус комисионната на платежната система.
5.7. Ако обменникът обменя за биткойн криптовалута, тогава преминаването на транзакцията към потребителя в биткойн мрежата зависи от натоварването на самата биткойн мрежа.
5.8 Клиентът трябва да заплати заявлението в рамките на 20 минути, за да избегне преизчисляване на заявлението по текущата тарифа или премахването му.
5.9 Във всеки случай, когато се извършва възстановяване, се удържа комисионна от 5%, с изключение на клауза 10.6.

6. Гаранции и отговорност на страните

6.1. Обменникът Bankcomat.com не носи отговорност за последиците от неправилна работа на ресурса и за грешки, допуснати от Клиента при подаване на заявление. Операцията не може да бъде отменена и парите не могат да бъдат върнати, дори ако Клиентът е посочил грешни данни за плащане.
6.2. Обменникът не носи отговорност за щети, причинени от невъзможността да се работи с оборудването от Клиента като цяло или неговите компоненти.
6.3.Bankcomat.com не носи отговорност за забавени плащания поради действия на финансови институции или системи за електронни разплащания.
6.4. Обменникът не носи отговорност за загуби или неполучаване на доходи, ако те са възникнали в резултат на погрешно представяне от страна на Клиента по отношение на тарифите или рентабилността на транзакциите.
6.5. Bankcomat.com не носи отговорност за финансови загуби, възникнали поради забавяне на превода.
6.6. Клиентът потвърждава, че има правно основание за разпореждане с парите, използвани за завършване на сделката.
6.7. Клиентът гарантира, че при ползване на услугата е навършил пълнолетие в съответствие със законодателството на държавата, в която се намира Клиентът.
6.8. Клиентът се съгласява с обезщетение за вреди на трети лица, ако причината за възникването им е експлоатацията на ресурса.

7. Промени в условията на споразумението

7.1. Администрацията на обменника има право да редактира настоящото споразумение по всяко време. Промените влизат в сила след публикуването им на официалния уебсайт Bankcomat.com.

8. Непреодолима сила

8.1.Страните не носят отговорност за неизпълнение или неправилно изпълнение на условията на Споразумението, ако това е причинено от форсмажорни обстоятелства. Те включват война, природни бедствия, пожар, бунт, решение на властите, терористична атака, бунтове. В допълнение, те включват провал в работата на електропреносната мрежа, липса на достъп до глобалната мрежа или до други системи.

9. Условия на размяната

9.1. Администрацията забранява използването на обменника за измамни или други незаконни операции.
9.2. Ресурсът за обмен на Bankcomat.com може да предава информация за плащания, чиято незаконност е установена, на правоприлагащите органи, администрацията на платежната система, както и на жертвата, по негово искане.
9.3. Обменът се извършва само на факта, че Клиентът тегли пари от виртуалния си портфейл. В същото време той носи лична отговорност за законността на източниците на тяхното получаване.
9.4. Банковият превод се извършва чрез услугата Интернет банкиране на платежната система, избрана от клиента. Ако приложението е създадено с помощта на банков оператор или с помощта на банкомат, парите трябва да бъдат върнати не по-късно от един ден.
9.5. Обменникът не носи отговорност за преводи, направени за Клиента от трети страни.
9.6. Ако Клиентът е натиснал бутона „Съгласен съм с правилата за обмен“, той безусловно приема условията на Споразумението.
9.7. Използването на услугата за създаване на множество поръчки, за да се възползвате от разликата в обменните курсове, е строго забранено.

10. Верификация на Клиента на Обменника

10.1. Използването на Bankcomat Exchanger предполага преминаване на верификацията на Клиента.
10.2. В процеса на проверка на самоличността Обменникът може да поиска всякакви лични данни, във всякакъв формат и обем, които Обменникът счете за необходими за пълна проверка.
10.3. Получената информация ще бъде използвана за проверка на самоличността на Клиента, за откриване на следи от пране на пари, финансиране на тероризъм, измами и други финансови престъпления чрез функционалността на Обменника, неговите ресурси, приложения (включително, но не само мобилно приложение).
10.4. Клиентът се съгласява и дава разрешение да съхранява записи на цялата получена информация за Клиента през периода на дейност на акаунта в Обменника и в продължение на две години след закриването и/или изтриването на акаунта, в съответствие с международните стандарти за съхранение на данни.
10.5. Клиентът се съгласява с автоматизирана AML проверка на всички адреси на портфейла, участващи в обмена.
10.6. Верификация ще се изисква и ако адресът на портфейла на Клиента ще има връзка със следните условия:
- Измама;
- Откраднати монети;
- Откуп;
- Смесителна услуга;
- Незаконно обслужване;
- Измамна размяна;
- Darknet Marketplace;
- Darknet услуга.
Ако по време на процеса на проверка на адресите на портфейла се разкрие връзка с горните условия, тогава само след проверка от страна на Клиента, средствата ще бъдат върнати на данните на подателя (минус комисионна от 10%).
10.7. С преминаването на проверката, Клиентът се съгласява с Обменника да извърши всяко проучване във връзка с Клиента, което Обменникът счете за необходимо. Обменникът може да включи трета страна в тези проучвания по своя преценка.